Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Minh Tuấn 695 700 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Trần tiến dũng 680 700 13/04/2022 Xem hồ sơ
  Hùng Sport 700 700 01/12/2020 Xem hồ sơ
  Vũ Khương Duy 695 690 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Anh Sơn 0 680 13/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê Danh Quang 680 680 09/05/2022 Xem hồ sơ
  Dương Tuấn Hùng 660 680 22/05/2022 Xem hồ sơ
  Hà Việt Thanh 650 675 19/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quang Khải 660 675 07/05/2022 Xem hồ sơ
  Xuân Khanh Phong 650 670 11/07/2022 Xem hồ sơ
  Dương Quang Tiến 650 670 28/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyen Phuong 665 670 05/09/2022 Xem hồ sơ
  Trần Ngọc Sơn 650 665 16/03/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Cao Sơn 660 665 31/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Quân 660 660 26/09/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Tuấn Phong 655 660 24/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trí Minh 660 660 15/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Sơn 660 660 19/04/2022 Xem hồ sơ
  Lê Xuân Thắng 660 660 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Hendrik Bruwer 660 660 11/04/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Đăng Minh 660 660 01/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Quang Tứ 660 660 26/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Vinh Quang 660 660 11/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Anh 650 660 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Công Hiếu 655 655 26/09/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 26 ... Next »   Last »»