Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Lý Quang Minh 715 700 09/12/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Minh Tuấn 705 700 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Trần tiến dũng 680 700 13/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Dương 690 695 20/12/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Khương Duy 695 690 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Đức Chung 685 685 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Lương Ngọc Cương 680 685 24/12/2020 Xem hồ sơ
  Hoàng Anh Sơn 0 680 13/09/2022 Xem hồ sơ
  Dương Tuấn Hùng 655 680 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Hùng 675 680 29/05/2023 Xem hồ sơ
  Vũ Tuấn Phong 660 675 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Hà Việt Thanh 650 675 19/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quang Khải 660 675 07/05/2022 Xem hồ sơ
  Xuân Khanh Phong 665 670 13/02/2023 Xem hồ sơ
  Trần Vĩnh Hưng 665 670 26/07/2023 Xem hồ sơ
  Dương Quang Tiến 650 670 28/06/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Hoàng Lợi 690 670 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Lê Danh Quang 680 670 20/12/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Tuấn 670 670 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Vũ Trường Giang 675 670 25/04/2023 Xem hồ sơ
  Đỗ Tuấn Long 670 670 07/08/2023 Xem hồ sơ
  Trần Ngọc Sơn 650 665 16/03/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Tiến Sỹ 655 665 26/09/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Sơn 660 665 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Báu 655 665 17/10/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 38 ... Next »   Last »»