Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm Nhật Minh 820 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Tạ Quốc Bảo 810 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Văn Toàn 810 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Thái Nam 810 0 22/04/2021 Xem hồ sơ
  Trung Khánh Hòa 800 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Bảo Long 800 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Sơn Tùng 790 0 29/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Nghìn 780 0 29/04/2022 Xem hồ sơ
  Võ Đang 780 0 21/05/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Hùng Dũng 780 0 11/09/2022 Xem hồ sơ
  Ngọc sơn tây 775 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Ngân 770 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Đinh Hải Anh 770 0 25/04/2023 Xem hồ sơ
  Đinh Tuấn Anh 770 0 23/05/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hữu Dương 770 0 25/04/2023 Xem hồ sơ
  Đỗ Thành Trung 770 0 13/08/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Hoàng Lan 770 0 27/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Anh Tú 765 0 07/11/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Duy Thành 765 0 24/05/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Mạnh 765 0 27/04/2022 Xem hồ sơ
  Thanh xuân la 760 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Văn Ngọc 760 0 26/04/2023 Xem hồ sơ
  Dũng xoso 760 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Trung Sâm 760 0 07/08/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Tân 750 0 27/09/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 47 ... Next »   Last »»