Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Vũ Khương Duy 680 690 07/12/2020 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Dũng 660 0 17/05/2022 Xem hồ sơ
  Tứ Đỗ 660 660 26/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đắc Trung 675 0 19/06/2022 Xem hồ sơ
  Trần Đức 700 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Văn Tài 660 0 07/04/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Hải Đông 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Ngọc Lân 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ đức toàn 680 0 15/04/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Thắng 650 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Thắng 630 0 10/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trọng Hoà 650 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  Trương Minh Khôi 0 0 Xem hồ sơ
  Dương Tuấn Sơn 695 0 27/03/2021 Xem hồ sơ
  Trần hải sơn 650 0 14/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Đức Quý 660 0 30/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Sơn 660 660 19/04/2022 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Viết Nhật 630 0 03/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Sinh Thành 630 0 27/03/2021 Xem hồ sơ
  Nguyen Duy 650 0 10/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hưng 650 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Vương Trí Long 615 0 13/05/2022 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  Thái thị thanh nga 575 0 03/03/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 22 ... Next »   Last »»