Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Vũ Khương Duy 695 690 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Chu Minh Anh Tùng 650 0 08/08/2022 Xem hồ sơ
  Lê Minh Tuấn 640 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Dũng 660 0 17/05/2022 Xem hồ sơ
  Tứ Đỗ 660 660 26/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đắc Trung 680 0 09/07/2022 Xem hồ sơ
  Trần Đức 685 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Văn Tài 660 0 07/04/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Hải Đông 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Ngọc Lân 660 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Vũ đức toàn 680 0 15/04/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Thắng 650 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Thắng 630 0 10/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trọng Hoà 650 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  Trương Minh Khôi 0 0 Xem hồ sơ
  Dương Tuấn Sơn 695 0 27/03/2021 Xem hồ sơ
  Phạm Công Sơn 630 0 31/05/2022 Xem hồ sơ
  Trần hải sơn 650 0 14/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Đức Quý 660 0 30/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Sơn 660 660 19/04/2022 Xem hồ sơ
  S 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Viết Nhật 630 0 03/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Sinh Thành 630 0 27/03/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Dương Duy 650 0 10/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hưng 650 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 25 ... Next »   Last »»