Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Vũ Khương Duy 695 690 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Vu Quoc 655 0 14/01/2023 Xem hồ sơ
  Hoàng Trọng Vinh 670 0 21/08/2022 Xem hồ sơ
  Chu Minh Anh Tùng 650 0 08/08/2022 Xem hồ sơ
  Lê Quang Tuấn 700 0 05/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Tuấn 645 0 05/11/2022 Xem hồ sơ
  Lê Minh Tuấn 640 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Trường 660 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Trung 655 0 08/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đắc Trung 680 0 09/07/2022 Xem hồ sơ
  Lê Trung Anh 675 0 13/09/2022 Xem hồ sơ
  Trang Nguyễn 585 0 12/09/2022 Xem hồ sơ
  Trần Đức 685 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Văn Tài 655 0 05/09/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Hải Đông 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Ngọc Lân 660 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Vũ đức toàn 680 0 15/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quý Tiến 670 0 13/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Thành 680 0 08/09/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Thắng 650 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Thắng 630 0 10/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trọng Hoà 650 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 38 ... Next »   Last »»