Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm Nhật Minh 820 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Tạ Quốc Bảo 810 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Văn Toàn 810 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Thái Nam 810 0 22/04/2021 Xem hồ sơ
  Trung Khánh Hòa 800 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Bảo Long 800 0 13/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Sơn Tùng 790 0 29/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Nghìn 780 0 29/04/2022 Xem hồ sơ
  Võ Đang 780 0 21/05/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Hùng Dũng 780 0 11/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Ngân 775 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Ngọc sơn tây 775 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Thành Trung 770 0 13/08/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Hoàng Lan 770 0 27/04/2022 Xem hồ sơ
  Trần Anh Tú 765 0 07/11/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Đại Phúc 765 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Mạnh 765 0 27/04/2022 Xem hồ sơ
  Thanh xuân la 760 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Dũng xoso 760 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Trung Sâm 760 0 07/08/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Tân 750 0 27/09/2022 Xem hồ sơ
  Phương 745 0 02/12/2020 Xem hồ sơ
  Ngô Đắc Sơn 740 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Dương Hoàng Anh 740 0 06/06/2022 Xem hồ sơ
  Đặng Sơn Tùng 740 0 10/08/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 37 ... Next »   Last »»