Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Cao Văn Bình 735 0 13/05/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Xuân Trung 650 0 15/09/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Văn Vương 700 0 12/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Tuấn Anh 715 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hải 655 0 15/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hoàng Long 690 0 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Nam Chung 705 0 06/09/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Đức Chung 685 0 08/09/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Xuân Hiệp 650 0 11/10/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Hữu Hùng 605 0 28/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Huy 675 0 26/01/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Thái Nam 810 0 22/04/2021 Xem hồ sơ
  Ngô Đại Phúc 765 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần Văn Lan 650 0 13/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn mạnh hùng 660 0 24/06/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Hữu Hà 650 0 26/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn Tưởng 655 0 09/12/2020 Xem hồ sơ
  Đỗ Quốc Việt 635 0 05/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê đức đạt 660 0 16/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đăng Thoáng 625 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Xuân Trường 635 0 01/10/2022 Xem hồ sơ
  Lê Đức Chung 650 0 07/10/2022 Xem hồ sơ
  Hồ Huy Toàn 660 0 19/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần Văn Thành 620 0 10/03/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Hiếu 695 0 05/04/2022 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 29 ... Next »   Last »»