Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm văn Hùng 0 0 Xem hồ sơ
  Đoàn Ngọc Bảo 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Khắc Đức 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hóa 0 0 Xem hồ sơ
  Bùi mạnh cường 0 0 Xem hồ sơ
  cường nông cống 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Bảo Lâm 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Linh 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Lê Toàn 0 0 Xem hồ sơ
  Đặng Hà Huy 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Tuấn Đạt 0 0 Xem hồ sơ
  Lại ngọc anh 0 0 Xem hồ sơ
  Đỗ Văn Quang 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm tuấn mạnh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyen Trang Tho 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Minh Toan 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Thiệu 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Duy Hưng 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Duy Khánh 0 0 Xem hồ sơ
  GIÁP MẠNH HUY 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn phóng 0 0 Xem hồ sơ
  Lâm duy anh 0 0 Xem hồ sơ
  HÀ PHÚC THANH 0 0 Xem hồ sơ
  Bùi Cường 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Đức Thịnh 0 0 Xem hồ sơ
  1 2 3 ... 47 ... Next »   Last »»