Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm Xuân Vũ 730 0 24/10/2022 Xem hồ sơ
  Trần Đại Thắng 730 0 06/09/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Trung Hiếu 730 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Đạt 730 0 16/11/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Đông 725 0 21/10/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Thái Lăng 725 0 13/03/2022 Xem hồ sơ
  Trần Tuấn Anh 725 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn trung hiếu 725 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Hợp 720 0 07/12/2020 Xem hồ sơ
  Cao Khắc Quyết 720 0 30/04/2021 Xem hồ sơ
  Đào Đình Quyết 720 0 19/07/2022 Xem hồ sơ
  Thái Bảo Anh 720 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Lãm 720 0 27/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê Thế Phúc 715 0 03/11/2022 Xem hồ sơ
  Dương Chính 715 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Ngoãn bất tử 715 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Quyền 715 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần Tiến Tuấn 715 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Thìn 715 0 05/05/2022 Xem hồ sơ
  Lý Quang Minh 715 700 09/12/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tiến Điệp 715 0 29/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê Tuấn Anh 715 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tam Phong 715 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Dương Mạnh Đức 715 0 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Ngọc Huy 715 0 14/09/2022 Xem hồ sơ