Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Anh Tuấn 0 0 Xem hồ sơ
  Trung Phúc 0 0 Xem hồ sơ
  Uông xuân tùng 685 0 26/03/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Mạnh Cường 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Hoài Nam 0 0 Xem hồ sơ
  nguyễn toàn thắng 640 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Vũ Hưng 670 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Minh Thông 660 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Hồ khánh điệp 655 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Trần Long 650 0 07/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Chiến Thắng 0 0 Xem hồ sơ
  Hợp Nguyễn 660 0 07/12/2020 Xem hồ sơ
  Nhữ Đình Thành 640 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Bui van chung 690 0 18/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần Thị Linh An 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Thị Hương 575 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Phùng Văn Đức 650 0 23/02/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn quốc hùng 650 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Bùi Ngọc Quang 660 0 14/03/2022 Xem hồ sơ
  Le Pham Hien 630 0 31/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Hùng 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Anh 635 0 01/06/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Văn Nghĩa 0 0 Xem hồ sơ
  Tran minh khuong 0 0 Xem hồ sơ
  Maria Nguyễn 595 0 22/04/2021 Xem hồ sơ