Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Vũ Hiếu 695 0 05/04/2022 Xem hồ sơ
  Cấn Mạnh Hùng 625 0 25/05/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Thị Mai 555 0 01/06/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trọng Hoà 650 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm vũ Hải 650 0 01/04/2022 Xem hồ sơ
  Phạm quang bảo 640 0 01/03/2022 Xem hồ sơ
  Ngô thị mai hoa 620 0 04/12/2020 Xem hồ sơ
  Phí Việt Dũng 650 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Chung gỗ 650 0 16/03/2022 Xem hồ sơ
  mai van hai 650 0 Xem hồ sơ
  Phạm Quốc Hưng 660 0 19/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Ngọc Quỳnh 690 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Phan Nhật Hiệp 650 0 14/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trung Kiên 660 0 21/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn trung hiếu 725 0 24/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hoàng Hải 655 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trung Kiên 630 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Cao huy đạt 625 0 26/05/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Đức Cảnh 600 0 06/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Nam 665 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Lợi 650 0 18/03/2022 Xem hồ sơ
  Vương Trí Long 615 0 13/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn danh Tiến 685 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Mạnh Hùng 670 0 15/06/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Thanh Dương 610 0 20/07/2022 Xem hồ sơ