Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Đỗ Văn Trường 750 0 26/04/2023 Xem hồ sơ
  Ngô Đại Phúc 750 0 13/04/2023 Xem hồ sơ
  Phương 745 0 02/12/2020 Xem hồ sơ
  Ngô Đắc Sơn 740 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Dương Hoàng Anh 740 0 06/06/2022 Xem hồ sơ
  Đặng Sơn Tùng 740 0 10/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Tuấn 740 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trung Thành 740 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn khánh 740 0 10/08/2022 Xem hồ sơ
  Nghĩa Mẫn 740 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Hoàng 740 0 24/10/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Văn Vũ 740 0 18/05/2022 Xem hồ sơ
  Trần Văn Trịnh 735 0 15/09/2022 Xem hồ sơ
  Tùng ca tỉnh 735 0 31/05/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Sơn 735 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Lê Việt Hùng 735 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Nhật Minh 735 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Khanh Bãi Bằng 735 0 23/05/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Xuân Hùng 735 0 16/09/2022 Xem hồ sơ
  Đặng Việt Dũng 735 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Dung 735 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Cao Văn Bình 735 0 13/05/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Thanh Tùng 730 0 18/05/2023 Xem hồ sơ
  Lê Hoài Nam 730 0 12/08/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Trung Hải 730 0 30/05/2022 Xem hồ sơ