Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Duy Linh 650 0 26/03/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trung Kiên 660 0 21/03/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Văn Hùng 660 0 24/12/2020 Xem hồ sơ
  Hải trần 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hoàng Hà 650 0 11/04/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hà 650 650 21/02/2022 Xem hồ sơ
  0 0 Xem hồ sơ
  Duy khánh 640 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Tuấn Đạt 0 0 Xem hồ sơ
  Huy 650 0 02/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Minh Ngoc 0 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Quang Đạo 650 0 28/03/2021 Xem hồ sơ
  Tiến Nho 685 0 26/01/2021 Xem hồ sơ
  Chùm Cuối 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Đăng Minh 660 660 01/03/2022 Xem hồ sơ
  Lê Thanh Tùng 650 0 24/12/2020 Xem hồ sơ
  Vũ Hồng Hà 680 0 12/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Bảo An 645 0 07/12/2020 Xem hồ sơ
  Phạm Dương 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  nguyễn đức vinh 640 0 11/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn thắng 660 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  dương gia hiếu 0 0 Xem hồ sơ
  Chu thiên quang 700 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Tùng Cát Vàng 640 0 23/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Tùng 0 0 Xem hồ sơ