Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Lê Công Hiếu 655 655 26/09/2022 Xem hồ sơ
  Phùng Quang Cường 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Đào Kiên 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Vũ Dương 645 650 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Tuấn Hiệp 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quốc Khánh 0 650 11/09/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Dương 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Sái Công Nguyên 650 650 18/02/2022 Xem hồ sơ
  Trần Hoàng Nam 650 650 18/02/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Quang 650 650 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Đoàn Văn Linh 655 650 24/04/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Tuấn Long 650 650 14/03/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hà 650 650 21/02/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Tuấn 640 645 14/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn tuấn anh 650 640 19/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quang Huy 640 640 02/03/2022 Xem hồ sơ
  Rai Takimoto 640 640 13/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đoàn Đức Vinh 0 620 17/09/2022 Xem hồ sơ
  Trân Lê Tuấn Tú 0 620 12/09/2022 Xem hồ sơ
  Tô Bình Nhân 0 600 12/09/2022 Xem hồ sơ
  Cao Văn Bình 735 0 13/05/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Xuân Trung 650 0 15/09/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Văn Vương 700 0 12/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Tuấn Anh 715 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hải 655 0 15/06/2022 Xem hồ sơ