Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Ngô Cao Sơn 660 665 22/08/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Quân 660 660 26/09/2022 Xem hồ sơ
  Trần Trung Thông 670 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Vũ Đăng Khánh 665 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Đặng Trần Đức 655 660 13/02/2023 Xem hồ sơ
  Trần Đức Hào 660 660 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Trần Trí Minh 660 660 15/03/2022 Xem hồ sơ
  Phan Hải 670 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tuấn Khoa 660 660 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn An Ninh 665 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Bá Viên 670 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Đặng Thái Sơn 665 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Lê Xuân Thắng 660 660 19/02/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Cao Kỳ Anh 660 660 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Văn Công Tú 645 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Phương 650 660 13/02/2023 Xem hồ sơ
  Trần Quang Đô 655 660 07/12/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Đăng Minh 660 660 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Quang Tứ 660 660 26/03/2022 Xem hồ sơ
  Duy Đoàn 670 660 09/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Anh 650 660 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Hoàng Đăng Khoa 640 655 29/05/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Ký 665 655 03/07/2023 Xem hồ sơ
  Trương Doãn Gia 650 655 30/05/2023 Xem hồ sơ
  Lê Công Hiếu 655 655 26/09/2022 Xem hồ sơ