Đăng ký thành viên

Chú ý: Trước khi đăng ký, xin vui lòng đọc bài Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

  • Thông Tin Tài Khoản

  • Vui lòng nhập đầy đủ họ và tên của bạn.
  • Vui lòng nhập số điện thoại. Ví dụ: 0936123456
  • Nhập mật khẩu
  • Nhập lại mật khẩu lần nữa.
  • Thông Tin Cá Nhân

  • Vui lòng nhập biệt danh của bạn. Ví dụ: Ruồi Muỗi, Hùng Sport, Hải Mắc Sai Lầm…
  • Upload Vui lòng nhập ảnh thật khuân mặt của bạn. Giaoluutennis.com CHỈ CẬP NHẬT điểm cho vận động viên có avatar hợp lệ.
  • Hãy chia sẻ đôi điều về bạn. Ví dụ: điểm trình (nếu có) ở các diễn đàn khác…
  • Thành tích cá nhân