Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Kang 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Hiện 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Phúc Bình 0 0 19/07/2023 Xem hồ sơ
  Phan Lê Mỹ Hằng 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn hoài 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quang Huy 0 0 Xem hồ sơ
  duy tuyến 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Bình Dương 0 0 Xem hồ sơ
  Thanh Nguyễn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn sỹ lâm 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hải Sơn 0 0 Xem hồ sơ
  LÊ ĐỨC ANH 0 0 Xem hồ sơ
  Đào Mạnh Quyết 0 0 Xem hồ sơ