Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Thọ Lê 0 0 Xem hồ sơ
  Bùi Trung Nghĩa 0 0 Xem hồ sơ
  AnhNQ 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ thị phương Oanh 0 0 Xem hồ sơ
  Chu Đức Hải 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tuấn Đạt 0 640 06/02/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Lê Tiến 0 0 Xem hồ sơ
  Bùi Đức Long 0 0 Xem hồ sơ
  Đinh Hạnh 0 0 Xem hồ sơ
  Dương tiến dũng 0 0 Xem hồ sơ
  Ngô Ngọc Chiến 0 0 Xem hồ sơ
  Lã thành chương 0 0 Xem hồ sơ
  Tran Thuan 0 0 Xem hồ sơ
  Kang 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Hiện 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Phúc Bình 0 0 19/07/2023 Xem hồ sơ
  Phan Lê Mỹ Hằng 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn hoài 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quang Huy 0 0 Xem hồ sơ
  duy tuyến 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Bình Dương 0 0 Xem hồ sơ
  Thanh Nguyễn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn sỹ lâm 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hải Sơn 0 0 Xem hồ sơ
  LÊ ĐỨC ANH 0 0 Xem hồ sơ