Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm Nguyễn Quốc Bảo 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyen manh huy 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thắng 0 0 Xem hồ sơ
  Đặng Thành Chung 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Bá Quang 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Hoàng Hà 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Huy Khánh 0 0 Xem hồ sơ
  Danh Diễn Châu 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Thành Nhân 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Thiện 0 0 Xem hồ sơ
  Hoàng Ngọc Hùng 0 0 Xem hồ sơ
  Đặng Minh Tuấn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Minh Hoàng 0 0 Xem hồ sơ
  Bùi mạnh cường 0 0 Xem hồ sơ
  Mai Đăng Dương 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Văn Dũng 0 0 Xem hồ sơ
  Hoàng văn phi 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn xuân lộc 0 0 Xem hồ sơ
  Tuấn nguyễn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn đình Thượng 0 0 Xem hồ sơ
  Trung Phúc 0 0 Xem hồ sơ
  Mai Văn Khánh 0 0 Xem hồ sơ
  Đặng Hoàng Giang 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đoàn Đức Vinh 0 620 17/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn hữu dương 0 0 Xem hồ sơ