Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Quân 0 0 Xem hồ sơ
  Phan Lê Mỹ Hằng 0 0 Xem hồ sơ
  Trần văn vương 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn nguyên 0 0 11/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Thành 655 0 14/09/2022 Xem hồ sơ