Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Đình Hưng 640 0 11/07/2023 Xem hồ sơ
  Phùng Việt Tuấn 640 0 25/04/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Bá Hùng 640 0 05/08/2023 Xem hồ sơ
  Hà Sỹ Quân 640 0 12/05/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Xuân Quang 640 0 17/08/2022 Xem hồ sơ
  Vương Chí Sơn 640 0 24/10/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Văn Đông 640 0 06/07/2023 Xem hồ sơ
  Dương Thế Vinh 640 0 10/03/2022 Xem hồ sơ
  Dương Văn Hào 640 0 29/05/2023 Xem hồ sơ
  Hoài Nam 640 0 20/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Lê Trung 640 0 15/08/2022 Xem hồ sơ
  Đinh Văn Châu 640 0 13/08/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Kiên 640 0 07/04/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Kim Oanh 640 0 15/08/2022 Xem hồ sơ
  Đào Văn Mạnh 640 0 26/02/2022 Xem hồ sơ
  Dũng tổng 640 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Duy 640 0 09/09/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Quân 640 0 09/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê Quang Thanh 640 0 17/05/2022 Xem hồ sơ
  Trần Viết Dũng 640 0 18/10/2023 Xem hồ sơ
  Phạm duy Linh 640 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Hiếu 640 0 31/10/2022 Xem hồ sơ
  Trần Minh Hải 640 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  nguyễn toàn thắng 640 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Lê Văn Tuấn 640 0 03/11/2022 Xem hồ sơ