Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Đình Chung 640 0 08/07/2023 Xem hồ sơ
  Huyền Trang 640 0 17/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Khanh 640 0 15/06/2022 Xem hồ sơ
  Mai Tiến Dũng 640 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Đinh Xuân Hải 640 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Minh Quân 640 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Lê Mạnh Tuấn 640 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Cao Trọng Hiếu 640 0 04/07/2023 Xem hồ sơ
  Hoàng Văn Công 640 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hải Hùng 640 0 18/02/2022 Xem hồ sơ
  Vương Toàn Thiện 640 0 20/06/2023 Xem hồ sơ
  Quang uy ban 640 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Phú Hưng 640 0 30/04/2023 Xem hồ sơ
  Lê Hoàng Lê 640 0 13/07/2023 Xem hồ sơ
  Đình Lê 640 0 15/11/2022 Xem hồ sơ
  Phùng Thạch Sinh 640 0 28/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Hoà 640 0 01/04/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Hoàng Mạnh 640 0 21/05/2023 Xem hồ sơ
  Nguyen Hoang Long 640 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Anh 640 0 18/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Lâm 640 0 09/09/2022 Xem hồ sơ
  Trần diệu Linh 640 0 21/05/2023 Xem hồ sơ
  Trần Quang Dũng 640 0 18/10/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Công Định 640 0 26/04/2023 Xem hồ sơ
  Lê Minh Tuấn 640 0 11/04/2021 Xem hồ sơ