Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Đặng Xuân Liệu 640 0 16/08/2022 Xem hồ sơ
  Nhữ Đình Thành 640 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Tiến Hưng 640 0 19/03/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Văn Thành 640 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn vĩ kỷ 640 0 25/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Lợi 640 0 26/07/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Minh Giang 640 0 04/09/2023 Xem hồ sơ
  Vũ Hồng Sơn 640 640 14/02/2023 Xem hồ sơ
  Hoàng Thịnh 640 0 01/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Toản 640 0 11/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyen khac quy 640 0 27/04/2021 Xem hồ sơ
  Dương Minh Duy 640 0 31/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hùng 640 0 30/11/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Việt Phương 640 0 13/07/2023 Xem hồ sơ
  Thảo võ 640 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Tùng Cát Vàng 640 0 23/05/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Sơn 640 0 05/09/2022 Xem hồ sơ
  Lê văn tưởng 640 0 12/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thiện Khiêm 640 630 29/05/2023 Xem hồ sơ
  Lã Trọng Quân 640 0 07/02/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hùng Mạnh 640 0 23/05/2022 Xem hồ sơ
  Phan Ninh Cơ 640 0 16/04/2021 Xem hồ sơ
  Lương Hải Đăng 640 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Chu Bá Duy 640 0 13/07/2023 Xem hồ sơ
  Lê quốc Tuấn 640 0 28/04/2022 Xem hồ sơ