Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Văn Ngân 775 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Minh Sỹ Sóc Sơn 660 0 09/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Ngọc Quyết 670 0 07/05/2022 Xem hồ sơ
  Tuấn Minh 0 0 Xem hồ sơ
  Phương Công Đạt 665 0 05/04/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Thế Anh 655 0 09/03/2022 Xem hồ sơ
  Sơn ホアン 0 0 Xem hồ sơ
  Trịnh Văn Bình 670 0 05/05/2022 Xem hồ sơ
  Dương Tuấn Hùng 660 680 22/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Mạnh Cường 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Lê Tiến 0 0 Xem hồ sơ
  Overdose 670 0 02/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hữu Tiến 655 0 14/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Huy Khôi 670 0 08/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Tùng 695 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Văn Cảnh 665 0 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Dương chính 720 0 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Quang lưu 655 0 27/04/2021 Xem hồ sơ
  Hồng Sơn 650 0 19/04/2021 Xem hồ sơ
  Phan Trung Minh Tuệ 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Minh 650 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Phạm thành song 650 0 19/06/2022 Xem hồ sơ
  Doãn hiệp 660 0 03/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Chí Bách 0 0 Xem hồ sơ
  Trịnh Giang Thành 0 0 Xem hồ sơ