Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Mai Thanh Tùng 645 0 06/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn xuân nguyên 645 0 15/06/2022 Xem hồ sơ
  Vũ luân 645 645 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Đào Sỹ Hạnh 645 0 07/10/2022 Xem hồ sơ
  Tô Xuân Minh 645 0 05/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn xuân diễm 645 0 25/04/2022 Xem hồ sơ
  Đào Văn Lập 645 0 25/10/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Hồng Thắng 645 0 09/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trọng Hiền 645 0 04/05/2022 Xem hồ sơ
  Hà Đình Khoa 645 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Huy Tân 645 0 21/09/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Xuân Hoà 645 645 20/12/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Đạt 645 0 16/06/2022 Xem hồ sơ
  Văn Công Tú 645 660 16/04/2023 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tuấn Hiệu 645 0 02/12/2020 Xem hồ sơ
  Phạm Huy Hiếu 645 0 22/08/2022 Xem hồ sơ
  Nghiêm Văn Thuyết 645 0 12/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Vũ Dương 645 645 20/12/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Huyên 645 0 24/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hùng Cường 645 0 14/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Tùng 645 0 28/06/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Đức Toàn 645 0 26/05/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Hoàng Anh 645 0 05/11/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Tùng 645 0 05/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Tuấn 645 0 05/11/2022 Xem hồ sơ