Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Mod Chấm Trình
  • Điểm Trình
   0-820
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Đỗ Kiên 715 0 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Việt 715 0 23/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Phong 715 0 10/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Doanh 715 0 09/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Dũng 710 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Hưng 710 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Long 710 0 03/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Tùng 710 0 12/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn ngọc duy 710 0 21/04/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Công Sơn 710 0 21/06/2023 Xem hồ sơ
  Đỗ Văn Tú 710 0 19/04/2021 Xem hồ sơ
  nguyễn văn cường 710 0 17/03/2022 Xem hồ sơ
  Văn Hồng Cương 710 0 18/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Toản 710 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Tiến Nho 710 0 10/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Tuấn 710 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Pham Tuan Anh 710 0 22/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Cường 710 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Ngọc Thư 710 0 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Lê Văn Chúc 710 0 07/10/2022 Xem hồ sơ
  Chu Văn Hậu 710 0 04/04/2022 Xem hồ sơ
  Quang HB 705 0 12/05/2022 Xem hồ sơ
  Lê Minh Huy 705 0 15/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Tân 705 0 13/09/2022 Xem hồ sơ
  Mai Xuân Thuấn 705 0 31/10/2022 Xem hồ sơ