Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Le Pham Hien 630 0 31/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Hùng 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Anh 635 0 01/06/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh Văn Nghĩa 0 0 Xem hồ sơ
  Tran minh khuong 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn Tâm 625 0 16/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Hiếu 660 0 11/08/2022 Xem hồ sơ
  Maria Nguyễn 595 0 22/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hưng 660 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Mỹ 650 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Ngọc sơn tây 775 0 30/05/2022 Xem hồ sơ
  Mai Chấn Hòa 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn quốc hưng 655 0 01/07/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Ngọc Hùng 0 0 Xem hồ sơ
  Lê quang huấn 650 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Tuấn Liêm 650 0 28/02/2022 Xem hồ sơ
  Lý Duy Hùng 640 0 27/04/2021 Xem hồ sơ
  Đặng minh tuấn 0 0 Xem hồ sơ
  Chu Văn Hậu 710 0 04/04/2022 Xem hồ sơ
  Duy Đoàn 670 0 09/07/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Văn Khánh 670 0 19/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Giang 695 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Trịnh phong 680 0 24/05/2022 Xem hồ sơ
  Duy Nguyễn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn ký 675 0 20/03/2022 Xem hồ sơ