Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Tran anh tuan 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Long 700 0 01/11/2022 Xem hồ sơ
  LÊ VÕ SỸ 0 0 Xem hồ sơ
  Đặng Trung 670 0 27/04/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hoài Nam 730 0 12/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Quyền 715 0 26/04/2021 Xem hồ sơ
  Nga Khổng 620 0 06/06/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Xuân Vũ 730 0 24/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Tân 650 0 06/09/2022 Xem hồ sơ
  Đoàn Ngọc Bảo 0 0 Xem hồ sơ
  Hannah Hoang 590 0 23/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Chung 625 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn minh quang 0 0 Xem hồ sơ
  Tiến yên bái 680 0 16/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Hoàng Giang 695 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Mạnh Dương 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Hải Ninh 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Hoài Phương 620 0 29/06/2022 Xem hồ sơ
  Trần văn linh 685 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Đào Văn Mạnh 640 0 26/02/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quốc Ngọc Thực 675 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Đinh Hạnh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Anh 630 0 14/11/2022 Xem hồ sơ
  Trọng Anh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn việt anh 0 0 Xem hồ sơ