Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Nguyễn Thanh Tân 650 0 06/09/2022 Xem hồ sơ
  Đoàn Ngọc Bảo 0 0 Xem hồ sơ
  Hannah Hoang 590 0 23/11/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Chung 625 0 16/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn minh quang 0 0 Xem hồ sơ
  Tiến yên bái 680 0 16/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Hoàng Giang 695 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Mạnh Dương 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Hải Ninh 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Hoài Phương 620 0 29/06/2022 Xem hồ sơ
  Trần văn linh 685 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Đào Văn Mạnh 640 0 26/02/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quốc Ngọc Thực 675 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Đinh Hạnh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Anh 630 0 14/11/2022 Xem hồ sơ
  Trọng Anh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn việt anh 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Thành Trung 650 0 13/03/2022 Xem hồ sơ
  Bùi Đình Hiếu 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Hoàng 675 0 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Lê Hữu Phúc 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Định 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trọng Hiền 645 0 04/05/2022 Xem hồ sơ
  Đinh Đăng Quang 0 0 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Đông 725 0 21/10/2022 Xem hồ sơ