Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Lê văn Mạnh 660 0 14/04/2021 Xem hồ sơ
  Nhữ Hiền Lương 615 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Nhật Anh 650 0 21/03/2022 Xem hồ sơ
  Bùi hữu tùng 670 0 06/06/2022 Xem hồ sơ
  nguyễn ngọc anh 680 0 09/08/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Hiếu 695 0 05/04/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Văn Việt 650 0 09/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Khắc Kiều Hưng 670 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Đặng Hoàng Giang 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Phúc Dũng 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Tuấn 650 0 14/06/2022 Xem hồ sơ
  Vũ Anh Tuấn 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ Quang Điện 700 0 08/07/2022 Xem hồ sơ
  Hà Văn Việt 660 0 03/04/2021 Xem hồ sơ
  Vũ Đặng Huy 650 0 15/07/2022 Xem hồ sơ
  Đoàn Trung Hiếu 670 0 25/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Huy 655 0 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thị Hải Vân 0 0 Xem hồ sơ
  Trần nguyên thái sơn 0 0 14/03/2022 Xem hồ sơ
  Hải Sơn 0 0 Xem hồ sơ
  Tran Thuan 0 0 Xem hồ sơ
  Đào Đình Quyết 720 0 19/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Hồng hải 680 0 03/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hóa 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Mạnh Tuấn 0 0 Xem hồ sơ