Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Tiến yên bái 680 0 16/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Hoàng Giang 695 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần văn linh 685 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Đào Văn Mạnh 640 0 26/02/2022 Xem hồ sơ
  Trần Quốc Ngọc Thực 675 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Việt Anh 640 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Trọng Anh 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn việt anh 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Thành Trung 650 0 13/03/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng 680 0 07/04/2021 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Định 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Trọng Hiền 645 0 04/05/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Long 650 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Lưu Xuân Hoà 645 0 20/06/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Đắc Sơn 720 0 04/04/2022 Xem hồ sơ
  Tùng ca tỉnh 735 0 31/05/2022 Xem hồ sơ
  NGUYỄN NGỌC QUÂN 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thế Bảo 0 0 Xem hồ sơ
  Trần Tiến Anh 620 0 23/03/2022 Xem hồ sơ
  Trần Anh Vàng 620 0 11/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Tài 650 0 23/02/2022 Xem hồ sơ
  Lê Quang Tuấn 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn Duy Đức 0 0 Xem hồ sơ
  Nguyễn trí huy 0 0 Xem hồ sơ
  Lê Minh Hải 630 0 11/04/2021 Xem hồ sơ