Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đào Mạnh Quyết
 • Quyết Đầm Hà
 • 1992
 • Quảng Ninh
 • Điểm trình 650

 • Thông tin liên hệ

 • 0366090874
 • Manh Quyet
 • Tiểu sử cá nhân

 • 0