Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Vũ Duy Thành
 • Thành tít
 • 1990
 • Hà Nội
 • Cầu lông

 • Thông tin liên hệ

 • 0974999941
 • Tiểu sử cá nhân

 • 765
 • 0
 • Admin
 • 24/05/2023
 • Chưa tham gia

 • Chưa tham gia

 • - 24/05/2023 vào điểm 765