Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đinh Tuấn Anh
 • Goku
 • 1998
 • Ninh Bình
 • Thông tin liên hệ

 • 0972879784
 • https://www.facebook.com/tuananh.dinh.1654
 • Tiểu sử cá nhân

 • 770
 • 0
 • Admin
 • 23/05/2023
 • - 23/05/2023 Vào điểm 770