Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đỗ Thanh Tùng
 • Tùng Bank
 • 1988
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0913350036
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004862626761
 • Tiểu sử cá nhân

 • 730
 • 0
 • Admin
 • 18/05/2023
 • - 18/05/2023 vào điểm 730 (viettennis 730 ditimhuao)