Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đỗ Văn Ngọc
 • Ngọc Sport
 • 1989
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0562209999
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004052196837
 • Tiểu sử cá nhân

 • 760
 • 0
 • Admin
 • 26/04/2023
 • - 26/04/2023 vào điểm 760 (TNMB 7.6)