Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đinh Hải Anh
 • Mabu
 • 1988
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0986817746
 • https://www.facebook.com/ma.bu.900
 • Tiểu sử cá nhân

 • 770
 • 0
 • Admin
 • 25/04/2023
 • - 25/04/2023 vào điểm 770