Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Hữu Dương
 • Hai lúa
 • 1996
 • Hà Nội
 • Hlv tennis hà nội

 • Thông tin liên hệ

 • 0962662689
 • https://www.facebook.com/haiduong.nguyen.9828
 • Tiểu sử cá nhân

 • 770
 • 0
 • Admin
 • 25/04/2023
 • - 25/04/2023 vào điểm 770