Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Vu Quoc
 • Vinhvq
 • 1984
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0935618484
 • Tiểu sử cá nhân

 • 655
 • 0
 • Viettennis
 • 14/01/2023
 • - 14/01/2023 Viettennis Vinhvq84 655x