Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Quý Tiến
 • Tiến Hoàng Cầu
 • 1990
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0973374688
 • Tien Nguyen
 • Tiểu sử cá nhân

 • 670
 • 0
 • Admin
 • 13/11/2022
 • - 13/11/2022 Viettennis 670 Tienhoangcau249