Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Quốc Tuấn
 • Tuấn Xăm
 • 1984
 • Vĩnh Phúc
 • Thông tin liên hệ

 • 0931683456
 • https://www.facebook.com/quoctuanvp123
 • Tiểu sử cá nhân

 • 645
 • 0
 • Vũ Ngọc Duy
 • 05/11/2022
 • - 05/11/2022 vào điểm 645