Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Văn Trường
 • TRƯỜNG CP
 • 1984
 • Quảng Ninh
 • Trái 2 tay

 • Thông tin liên hệ

 • 0904112060
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 0
 • Nguyễn An Ninh
 • 18/09/2022
 • Chưa

 • Chưa