Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Phạm Xuân Hùng
 • Hùng đầu bạc
 • 1983
 • Hà Nội
 • Đam mê tenis

 • Thông tin liên hệ

 • 0915371883
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Bảo Lãnh
 • 16/09/2022
 • - Viettennis 650 Hùng Đầu Bạc
  - Viettennis 735 Hung Dau Bac