Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trần Văn Trịnh
 • Trần Đương
 • 1991
 • Hà Nội
 • Minh là vận đông viên phong trào điểm trình của mình tầm 730

 • Thông tin liên hệ

 • 0987106733
 • Trần Đương
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Viettennis
 • 15/09/2022
 • Ít tham gia các giải

 • It tham gia các giải

 • - Viettennis 735 Trần Đương