Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Phạm Văn Sơn
 • Sơn Beo
 • 1998
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0984493494
 • Sơn beo
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Admin
 • 10/10/2022
 • - Tuấn Long Biên Open 1380

 • - Viettennis 750, VNTennis 3.2
  - 14/09/2022 BQT điều chỉnh điểm về 730
  - 10/10/2022 Điều chỉnh điểm 730 lên 735: giải 3 Vườn Xoài Open 2 ND 1380