Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Văn Sỹ
 • Sỹ GB
 • 1973
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0982571067
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Ký Vườn Xoài
 • 14/09/2022