Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Hoàng Anh Sơn
 • SonDHA
 • 1973
 • Hà Nội
 • Thuận tay phải

 • Thông tin liên hệ

 • 0918234026
 • sonhda hoang
 • Tiểu sử cá nhân

 • 0
 • 680
 • Bảo Lãnh
 • 13/09/2022
 • VNtennis 6.0

 • - Thầy Khải Nộp bảo lãnh 680