Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Xuân Thành
 • thanhlacoste
 • 1984
 • Ninh Thuận
 • Thông tin liên hệ

 • 0919858333
 • https://www.facebook.com/XTvaLH
 • Tiểu sử cá nhân

 • 695
 • 0
 • Bảo Lãnh
 • 08/09/2022
 • - Viettennis 660x thanhninhthuan
  - VinhInfinity 745