Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Quang Tuấn
 • Tuấn Đàn
 • 1993
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0968889363
 • Tiểu sử cá nhân

 • 700
 • 0
 • Viettennis
 • 05/09/2022
 • Á quân Thăng Long Open 8

 • - Viettennis 690 Tuanquang178
  - 05/09/2022 Nâng điểm từ 690đ lên 700đ - Á quân Thăng Long Open 8