Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Trung Anh
 • Trung Anh Tỉnh ủy
 • 1983
 • Thanh Hóa
 • Thông tin liên hệ

 • 0912345678
 • https://www.facebook.com/mr.letrunganh
 • Tiểu sử cá nhân

 • 675
 • 0
 • Dương Milo
 • 13/09/2022
 • Sầm Sơn Open Dương Milo