Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Việt Hùng
 • Hùng Gà
 • 1992
 • Lào Cai
 • Thông tin liên hệ

 • 0946980777
 • Lê Hùng
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Admin
 • 30/10/2022
 • - Móng Cái Open 7 ND 1330
  - Ecopark Văn Giang Open 1 ND 1340

 • - Á quân Móng Cái Open 7 ND 1330
  - Vô địch Ecopark Văn Giang Open 1 ND 1340

 • - 15/08/2022 Viettennis 700 Hùng gà, vntennis 3.2
  - 26/09/2022 Điều chỉnh điểm từ 710 lên 720: Á quân Móng Cái Open 7
  - 30/10/2022 Điều chỉnh điểm từ 720 lên 735: Vô địch Ecopark Văn Giang Open 1