Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đỗ Thành Trung
 • Trung Tomi
 • 1989
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0984888775
 • Tiểu sử cá nhân

 • 770
 • 0
 • Viettennis
 • 13/08/2022