Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Hoài Nam
 • Nam EVN
 • 1984
 • Hà Nội
 • Làm ngành điện gọi Nam EVN

 • Thông tin liên hệ

 • 0945388036
 • Tiểu sử cá nhân

 • 730
 • 0
 • Viettennis
 • 12/08/2022
 • - Viettennis 730 Nam EVN