Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đặng Sơn Tùng
 • Tung James
 • 1990
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0385404405
 • Tung James
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Viettennis
 • 10/08/2022
 • - Viettennis 740 TungJame