Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Chu Minh Anh Tùng
 • Tùng Tee
 • 1991
 • Bắc Ninh
 • Thông tin liên hệ

 • 0353005555
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • 08/08/2022
 • - Viettennis 650 TùngTee