Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Trung Sâm
 • Sâm lỗ
 • 1992
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0976159609
 • Le Trung Sam
 • Tiểu sử cá nhân

 • 760
 • 0
 • Viettennis
 • 07/08/2022
 • - Viettennis 760 Sâm Lỗ