Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Công Hiếu
 • Công Hiếu
 • 2000
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0943099819
 • Tiểu sử cá nhân

 • 655
 • 655
 • Thắng Lê
 • 26/09/2022