Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Trần Ngọc Lân
 • Tôm Trần
 • 1983
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0829556789
 • Tôm Trần
 • Tiểu sử cá nhân

 • 0
 • chưa có

 • chưa có